Läs på svenska. Read in English.

Tutkimuksesta tiiviisti: Syljen bakteerit ja kehon koko

Ihmisen elimistö kuhisee bakteereja, sekä hyviä että huonoja, ja niillä on luultavasti suuri vaikutus terveyteen. Tiedetään, että suoliston bakteeristolla on osansa ylipainon ja lihavuuden kehittymisessä. Bakteeriston tutkimus onkin keskittynyt paljolti suolistoon, mutta lisäksi tiedetään, että suussa on suoliston jälkeen elimistön monimuotoisin bakteerikanta. Bakteerit pääsevät ihmisen elimistöön pääosin suun kautta ruoan ja hengitysilman mukana. Suusta ne joko kulkeutuvat ruoansulatuskanavaan syljen mukana, päätyvät henkitorveen ja keuhkoihin tai jäävät asuttamaan suuonteloa.

Syljen bakteeriston ja kehon koon välistä suhdetta on toistaiseksi tutkittu vähän. Me julkaisimme hiljattain tutkimusartikkelin, jossa selvitettiin syljen bakteeriston koostumusta ja monimuotoisuutta teini-ikäisillä tytöillä ja pojilla. Pojilla syljen bakteeristo oli runsaampi kuin tytöillä, ja lisäksi tyttöjen ja poikien välillä oli eroja bakteeriston koostumuksen ja monimuotoisuuden suhteen. Bakteeriston monimuotoisuus vaihteli myös kehon koon mukaan. Sekä ylipainoisilla että alipainoisilla lapsilla hyödyllinen bakteeristo oli köyhempi verrattuna normaalipainoisiin lapsiin.

Syljen bakteeriston tutkiminen auttaa ymmärtämään paremmin sen merkitystä ylipainon ja lihavuuden kehittymisessä.

Alkuperäisartikkelin voit lukea täältä.

’Tutkimuksesta tiiviisti’ esittelee tutkimustuloksiamme lyhyesti, ja on osa pyrkimyksiämme tehdä tutkimustamme näkyväksi ja ymmärrettäväksi tutkimuskentän ulkopuolella.

 

Forskning i fokus: Salivens bakterier och kroppsvikt

I människokroppen finns en massa bakterier – både goda och dåliga – som påverkar vår hälsa. Vi vet att tarmbakterierna spelar en roll vid uppkomsten av övervikt och fetma. Forskning i bakteriefloran kretsar ganska långt kring tarmbakterier, men den näst mångsidiga bakteriestammen efter tarmen finns i munnen. Bakterierna kommer in i kroppen huvudsakligen via munnen med maten och inandningsluften. En del bakterier bosätter sig i munhålan, medan andra åker vidare till matsmältningskanalen med saliven eller hamnar i luftstrupen och lungorna.

Man har hittills forskat ganska lite i sambandet mellan salivens bakterieflora och kroppsvikten. Vi publicerade nyligen en forskningsartikel där vi undersökte salivens bakteriesammansättning och -mångfald hos tonåringar. Pojkarna hade en rikligare bakterieflora än flickorna och dessutom fanns det könsskillnader i bakterieflorans sammansättning och mångfald. Bakteriemångfalden varierade också enligt kroppsvikten. Både överviktiga och underviktiga barn hade en fattigare bakterieflora än normalviktiga barn.

Att undersöka salivens bakterieflora hjälper oss att bättre förstå bakteriernas betydelse i uppkomsten av övervikt och fetma.

Du kan läsa originalartikeln här.

’Forskning i fokus’ presenterar våra forskningsresultat på ett kort och lättfattligt sätt och är ett steg i ledet att göra vår forskning synlig och förståelig för allmänheten.

 

Research in focus: Saliva bacteria and body size

The microbes living in or on human (human microbiota) likely play an important role in health and diseases. Studies have shown the role of human gut microbiota in the development of overweight and obesity. While most of the microbiota studies have focused on the gut microbiota, it is known that the oral cavity possesses the second most diverse microbial community in the body. The oral cavity is the major gateway for microorganisms into the human body. Microorganisms enter the body along with food and air through the mouth and are then either mixed with saliva on the way to the intestinal tract, transported to the trachea and lungs or left behind to colonize the oral cavity.

The associations between saliva microbiota and body size have been sparsely studied. We recently published a research article where we identified the gender-specific saliva microbiota profiles with higher bacterial richness in boys than girls and significant differences between the genders in bacterial community composition and abundances. The relative abundance profiles differed according to body size. We observed a decrease in commensal saliva bacteria in all the body sizes when compared to normal weight children.

Our research highlighting body size and gender specific saliva microbiota profiles open new possibilities for studying the potential roles of microbiota in weight development and management.

You can read the original publication here.

‘Research in focus’ presents our research results in a short form, and is part of our efforts to make our research visible and understandable to people outside science.

Tutkimuksesta tiiviisti: Syljen bakteerit ja kehon koko