Uppföljningen har avslutats och frågeformuläret stängts. Tack till alla som deltagit!

 

Hej Fin-HIT:tare!
Välkommen till våra hemsidor! Ta del av forskningsresultaten hittills på följande video:

Kom med och producera mera resultat med oss! Vi bjuder in dig till Fin-HIT-undersökningens andra uppföljning. Du hittar information om undersökningen här nedan. Kolla först in videon, där fotbollsspelare Tim Sparv och studerande Saga Andersson berättar om vår undersökning och varför det är så viktigt att just du deltar.

 

Du är alltså med i Fin-HIT-uppföljningsundersökningen som handlar om livsstil och hälsa från tidig ungdom till vuxen ålder. Du deltog första gången i vår undersökning under åren 2011–2014, antingen i egenskap av barn eller barnets förälder. Då gav du ett samtycke som omfattar uppföljning ända till år 2035. Under åren 2015-2016 genomförde vi den första uppföljningen. Även om du inte deltog i den, kan du delta i den här nya uppföljningen. Du har under årens lopp fyllt i frågeformulär och gett salivprov. Förutom dig är över 10 000 familjer runt om i Finland med i undersökningen. Ditt deltagande har gjort detta unika forskningsmaterial möjligt och det används på många sätt för att studera och främja finländarnas hälsa. Ju flera som deltar, desto tillförlitligare blir forskningsresultaten, och därför är det viktigt att också du är med. Ett stort tack för din insats för vetenskapen och hälsan!

Undersökningen fortsätter nu i form av en ny uppföljning

På bilden nedanför ser du hur uppföljningen går till:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifall du är ung vuxen, samlar vi in ny information med hjälp av ett frågeformulär och ber dessutom om ditt samtycke att spara dina uppgifter och ditt salivprov i THL Biobanken som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Eftersom du har blivit myndig, ber vi att du också bekräftar ditt samtycke till att delta i Fin-HIT-undersökningen.

Ifall du är förälder till den unga vuxna och har tidigare deltagit i Fin-HIT-undersökningen, ber vi dig den här gången bara att ge ditt samtycke till THL Biobanken. Du kan läsa direkt om biobanksundersökningen här (genom att klicka på länken flyttas du neråt på sidan).

Unga deltagare, såhär deltar du i undersökningen:

Du kan logga in till frågeformuläret med det användarnamn och lösenord som vi skickar dig per post. När du har loggat in i webbtjänsten, bekräftar du först ditt samtycke till att delta i Fin-HIT-undersökningen. Fyll sedan också i THL Biobankens separata samtyckesblankett. Efter det får du besvara frågeformuläret som består av olika frågor om livsstil och välmående. Du behöver inte fylla i hela frågeformuläret på en gång, utan du kan spara dina svar och fortsätta senare. När du har svarat på alla frågor får du genast feedback om en del av frågorna. I frågeformuläret fyller du också i din längd, vikt och ditt midjemått. Du kan mäta dig med det måttband som finns i brevet. Som tack för deltagandet i uppföljningen får du en ljud- eller e-bok gratis. Instruktioner hittar du i webbtjänsten.

Till vad används uppgifterna?

Med frågeformuläret kan vi följa med förändringar som sker i en viss ålder eller på lång sikt i fråga om ungdomars hälsa och hälsobeteende. Uppgifter som samlats in i Fin-HIT-undersökningen kombineras även med uppgifter som samlats in av skolhälsovården och barnrådgivningarna, uppgifter om din förälder som deltar i undersökningen samt med uppgifter från nationella register som med myndighetstillstånd kan användas i undersökningen i den omfattning som undersökningen kräver.

Vi ber om uppgifter av till exempel:

  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare Befolkningsregistercentralen)
  • FPA (t.ex. information om köpta läkemedel och ersättningsrättigheter för läkemedel)
  • Statistikcentralen
  • Register som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd (t.ex. födelseregistret, vårdanmälningsregistret, cancerregistret)
  • Uppgifter från hälsokontroller och klientberättelser från barnrådgivningen och skolhälsovården

Även information som har härletts från salivprovet du gav kombineras med forskningsmaterialet (t.ex. uppgifter om mikrobsammansättningen i saliven och genetisk information).

Varför ber vi om ett biobankssamtycke?

Vi har ett nära samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och vi har för avsikt att stegvis spara Fin-HIT-undersökningens forskningsmaterial i THL Biobanken. Prover och uppgifter i biobanken kan användas för biobanksundersökningar som strävar efter att förebygga sjukdomar och utveckla nya behandlingsformer. Det här möjliggör också internationellt forskningssamarbete. Proverna i THL Biobanken kan användas i undersökningar, vars mål är att främja befolkningens hälsa, identifiera faktorer som påverkar sjukdomsmekanismer, förebygga sjukdomar och utveckla produkter eller vårdpraxis som främjar befolkningens välmående eller används inom sjukvården.

Det är frivilligt att delta i biobanksundersökningen. Du får mera information om den i THL Biobankens meddelande som finns i webbtjänsten. Du kan också läsa mera om THL Biobanken och biobanksverksamheten på deras egen webbplats.

Biobankssamtycket kan du ge i webbtjänsten, dit du kan logga in via länken längst ner på sidan. Logga in med det användarnamn och lösenord som vi skickar dig per post.

Dataskydd

Alla insamlade uppgifter behandlas konfidentiellt. Materialet lagras i en databas som endast forskningsgruppen har tillgång till. Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Deltagarnas direkta identifikationsuppgifter som namn, personbeteckning och adress, syns aldrig då proverna eller frågeformulärssvaren analyseras, så det går inte att identifiera enskilda personer då materialet behandlas. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt även i biobanken: proverna och uppgifterna överförs med forskningskoder till biobanksundersökningarna. Undersökningens dataskyddsmeddelande kan du läsa här.

Det är frivilligt att delta

Det är frivilligt att delta i undersökningen. Ifall du inte den här gången vill delta i uppföljningen, använder vi det tidigare insamlade materialet som förut i Fin-HIT-undersökningen. I så fall behöver du inte göra någonting. Ifall du vill avbryta ditt deltagande i undersökningen, kan du meddela Fin-HIT-forskningsgruppen om detta. Kontaktuppgifterna hittar du här. Det är också frivilligt att delta i biobanksverksamheten. Om du ger ett biobankssamtycke kan du återkalla det när som helst genom att meddela skriftligt till THL Biobanken, vars kontaktuppgifter du hittar här.

Uppföljningen har avslutats och frågeformuläret stängts. Tack till alla som deltagit!