Tutkimuksesta tiiviisti: Antibioottien käyttö ja autoimmuunitaudit

Läs på svenska. Runsas antibioottien käyttö saattaa olla yhteydessä autoimmuunitautien puhkeamiseen Pienet lapset käyttävät kohtalaisesti antibiootteja Suomessa. Antibiootit voivat johtaa suolistobakteeriston epätasapainoon, jolla taas on yhteys autoimmuunitautien puhkeamiseen. Kysymys kuuluukin: voiko runsas antibioottien käyttö liittyä autoimmuunitautien puhkeamiseen? Selvitimme antibioottien käytön

Tutkimuksesta tiiviisti: Itsetunto, liikunta ja digikäyttö

Läs på svenska. Kouluiän liikunta ja siihen liittyvä itsetunto ennustavat nuoruuden liikuntakäyttäytymistä ja digitaalisen median käyttöä Liikkumisen ja mielenterveyden välisistä yhteyksistä lapsilla ja nuorilla ei tiedetä vielä riittävästi ja tähänastiset tutkimustulokset ovat osin ristiriitaisia. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa erilaisia