Läs på svenska.

Makeat herkut ja paino

Lapset ja nuoret ympäri maailman saavat liian paljon sokeria ravinnostaan, mikä voi johtaa heikkoon ruokavalion laatuun ja jopa ylimääräiseen energiansaantiin ja sitä kautta mahdollisesti painonnousuun. Erityisesti sokeriset limsat ja mehut voivat olla petollisia, sillä ne eivät samalla tavalla tyydytä nälkää kuin kiinteä ruoka. Limsojen tiedetäänkin olevan yhteydessä painonnousuun lapsilla. Selvitimme sokeristen ruokien ja juomien käyttötiheyden yhteyttä lasten ali- ja ylipainon riskiin.

Harvemmin sokerisia herkkuja (kuten makeiset, keksit, jäätelö ja sokeriset mehut) nauttivilla lapsilla oli korkeampi ylipainon riski verrattuna lapsiin, jotka nauttivat niitä tiheämmin. Lisäksi tiheämpi käyttö oli yhteydessä korkeampaan alipainon riskiin. Tuloksia voisi selittää esimerkiksi se, että ylipainoisten lasten herkkujen syömistiheyttä rajoitetaan. He saattavat myös aliraportoida herkkujen syömistiheyttä. Terveellisen ruokavalion ja sokeristen herkkujen maltillisen annoskoon tulisi olla terveysneuvonnan keskiössä.

Alkuperäisartikkelin voit lukea täältä.

’Tutkimuksesta tiiviisti’ esittelee tutkimustuloksiamme lyhyesti, ja on osa pyrkimyksiämme tehdä tutkimustamme näkyväksi ja ymmärrettäväksi tutkimuskentän ulkopuolella.

Söta godsaker och vikt

Barn och unga runt om i världen får i sig för mycket socker ur födan, vilket försämrar kostkvaliteten och kan leda till överlopps energiintag och till och med viktökning. Särskilt sockrade läskedrycker och safter kan vara bedrägliga, för de åstadkommer inte en mättnadskänsla på samma sätt som fast föda. Vi vet från förut att intag av läsk har ett samband med viktökning hos barn. I vår undersökning tog vi reda på hur konsumtionsfrekvensen av sockrad mat och dryck påverkar risken för under- och övervikt hos barn.

De barn som åt mer sällan sockrade godsaker (såsom godis, kex, glass och sockrad saft) hade större risk för övervikt än de barn som åt godsaker oftare. Mer frekvent konsumtion hade också ett samband med större risk för undervikt. Vad kan förklara dessa oväntade resultat? Ett antagande är att överviktiga barns godsaksätande begränsas. Det är också möjligt att överviktiga barn underrapporterar hur ofta de äter godsaker. Hälsorådgivningen borde i fortsättningen ta fasta på hälsosam kost och endast måttliga mängder sockrade godsaker.

Du kan läsa originalartikeln här.

’Forskning i fokus’ presenterar våra forskningsresultat på ett kort och lättfattligt sätt och är ett steg i ledet att göra vår forskning synlig och förståelig för allmänheten.

Tutkimuksesta tiiviisti: Makeat herkut ja paino