Läs på svenska.

 

Fin-HIT juhlii 10-vuotista taivaltaan toisen seurannan merkeissä

Fin-HIT-tutkimus täyttää tänä keväänä pyöreitä vuosia, sillä ensimmäiset kutsukirjeet tutkittaville lähtivät matkaan jo kymmenen vuotta sitten! Sen jälkeen tutkimus on ottanut suuria harppauksia eteenpäin: tuon ensimmäisen vaiheen aineistonkeruu jatkui aina vuoteen 2014 asti, ja ensimmäinen seurantakin ehdittiin toteuttaa vuosien 2015 ja 2016 aikana. Olemme julkaisseet kerätystä aineistosta 24 vertaisarvioitua tutkimusartikkelia, ja onpa aineistosta tehty jo kaksi väitöskirjaakin!

Viime syksynä pilotoimme tutkimuksen toisen seurantavaiheen. Kutsuimme mukaan pienen joukon tutkittaviamme, joita pyysimme täyttämään kyselylomakkeen verkossa. Pilotti on nyt ohi, ja saamiemme tulosten sekä tutkittavien antaman palautteen perusteella olemme hioneet kyselyä ja rekrytointistrategiaa. Nyt pääsemmekin aloittamaan seurannan toden teolla ja kutsumaan isomman joukon tutkittavia mukaan! Tämä vaihe jatkuu muutaman vuoden ajan, vaikkakin kukin tutkittava kutsutaan osallistumaan vain kerran 18 vuotta täytettyään.

Syntymäpäiviä vietetään siis työn touhussa. Tässä kohtaa haluamme kuitenkin muistuttaa, että tutkimus ei olisi mitään ilman aktiivisia tutkittaviamme, joten suuri kiitos kuuluu heille! Tästä on hyvä jatkaa!

 

Fin-HIT fyller tio år – firas i den andra uppföljningens tecken

Fin-HIT-undersökningen har anledning till fest denna vår, för de allra första inbjudningsbreven till deltagarna skickades iväg för exakt tio år sedan! Efter det har undersökningen gått framåt med stormsteg: första skedets datainsamling pågick ända till år 2014 och den första uppföljningen genomfördes under åren 2015 och 2016. Vi har publicerat 24 referentgranskade vetenskapliga artiklar, och dessutom har datamaterialet resulterat i två doktorsavhandlingar!

Förra hösten gjorde vi en pilotundersökning inför den andra uppföljningen. Vi bjöd in en grupp deltagare och bad dem fylla i ett frågeformulär på webben. På basen av resultaten och deltagarnas feedback har vi finslipat frågeformuläret och rekryteringsstrategin. Nu är vi färdiga att påbörja uppföljningen på allvar och bjuda in en ännu större grupp deltagare! Det här skedet pågår i ett par års tid, fastän varje enskild deltagare bjuds in bara en gång efter att hen fyllt 18 år.

Födelsedagen firas alltså i arbetets tecken. Vi vill samtidigt påminna att det inte skulle finnas någon undersökning utan våra aktiva deltagare, så ett stort tack tillhör dem! Vår gemensamma resa fortsätter!

Fin-HIT juhlii 10-vuotista taivaltaan toisen seurannan merkeissä