(Skrollaa alas suomenkieliseen tekstiin. Scrolla ner för svensk text.)

Year of changes

Year 2018 was marked by changes in Fin-HIT group. Elisabete Weiderpass, establisher and long-term leader of Fin-HIT cohort, was elected new director of the International Agency for Research on Cancer (IARC). She started her new position in January 2019. We didn’t have to search for a new leader too far: Heli Viljakainen, at the time senior researcher in Fin-HIT, was the natural choice to take the lead. Fin-HIT congratulates both Elisabete Weiderpass and Heli Viljakainen for their new positions!

You can read Heli’s interview on Folkhälsan’s page in Swedish.

Uusia tuulia

Vuosi 2018 toi mukanaan muutoksia Fin-HIT-tutkimusryhmään. Elisabete Weiderpass, Fin-HIT-kohortin perustaja ja pitkäaikainen johtaja, valittiin WHO:n Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (IARC, International Agency for Research on Cancer) johtajaksi. Hän aloitti uudessa tehtävässään tammikuussa 2019. Uutta tutkimusjohtajaa ei tarvinnut etsiä kaukaa: Heli Viljakainen, tuolloin Fin-HIT:n senioritutkija, oli luonteva valinta ottamaan ohjat. Fin-HIT onnittelee sekä Elisabete Weiderpassia että Heli Viljakaista uusista tehtävistään!

Voit lukea Helin haastattelun Folkhälsanin verkkosivuilta ruotsiksi.

Nya vindar

År 2018 förde med sig förändringar inom Fin-HIT-gruppen. Elisabete Weiderpass, Fin-HIT-kohortens grundare och långvariga ledare, utnämndes till chef för WHO:s Internationella cancerforskningsinstitut (IARC, International Agency for Research on Cancer). Hon inledde sitt nya jobb i januari 2019. Vi behövde inte söka långt för att hitta en ny forskningsledare: Heli Viljakainen, dåvarande seniorforskare inom Fin-HIT, var ett naturligt val att ta över ledningen. Fin-HIT gratulerar både Elisabete Weiderpass och Heli Viljakainen för deras nya positioner.

Du kan läsa intervjun med Heli på Folkhälsans webbplats.

 

Changes in Fin-HIT group