Fin-HIT – Hyvinvointi Teini-iässä

kuuluu Suomen suurimpiin tieteellisiin seurantatutkimuksiin lasten ja nuorten terveydestä. Tutkimukseen on osallistunut yli 10 000 lasta. Tutkimuksen toteuttaa Folkhälsanin tutkimuskeskus yhteistyössä muun muassa Helsingin yliopiston kanssa.