Validointitutkimus 2017

Syksyn 2017 aikana toteutamme validointitutkimuksen, jonka tavoitteena on testata kyselylomakkeessa käyttämiämme mittareita ruokailusta ja syömiskäyttäytymisestä. Validointitutkimuksen avulla voimme selvittää, kuinka hyvin mittarimme mittaa niitä asioita, joita niiden on tarkoitettu mittaavan ja kuinka pysyviä tutkimustulokset ovat. Validointitutkimus lisää merkittävästi jo kerätyn tutkimusaineiston laatua.

Kutsumme tutkimukseen mukaan Uudenmaan eri kunnista yhteensä 1000 5-8-luokkalaista, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet Fin-HIT-tutkimukseen. Koska kyseessä on validointitutkimus, aineistoa kerätään kahdesti. Tutkimus toteutetaan kouluissa koulupäivän aikana kahtena eri ajankohtana.

Osallistuminen tapahtuu seuraavasti:

1) Tutkimuksen esittely kouluissa:

Tulemme kouluun kertomaan tutkimuksesta ja jakamaan tutkimuskutsut, jotka sisältävät suostumuslomakkeet. Tutustu tutkimuskutsuun yhdessä huoltajasi kanssa ja täytä ja palauta saamasi suostumuslomake kahden viikon sisällä tutkimuskeskukseen kutsun mukana olevassa vastauslähetyskuoressa.

2) Ensimmäinen aineistonkeruu:

Ensimmäisenä aineistonkeruupäivänä vastaat kyselylomakkeeseen (10-15 minuuttia). Kyselylomake sisältää kysymyksiä ruokailusta ja syömiskäyttäytymisestä.

Kyselylomakkeen lisäksi tutkimuksen kenttätyöntekijät mittaavat pituutesi, painosi ja vyötärönympäryksesi. Mittaukset tehdään sisävaatteet päällä erillisessä tilassa ja vain sinä saat tietää mittasi ja painosi, ja vain jos itse haluat. Mittauksiin voit tulla yksin tai parin kanssa.

3) Toinen aineistonkeruu:

4-6 viikkoa ensimmäisen aineistonkeruun jälkeen vastaat kyselylomakkeeseen uudelleen (10-15 minuuttia). Sinua ei mitata toista kertaa.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Vastaat kyselylomakkeeseen nimettömänä eikä nimesi koskaan näy vastauksissasi tai mitoissasi vaan niiden sijaan käytetään koodia. Emme anna sinua koskevia tietoja tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille.

Haluatko lisää tietoa validointitutkimuksesta? Ole meihin yhteydessä!

Nuoren kyselylomake