Validointitutkimus 2017–2018

Talven 2017–2018 aikana toteutimme validointitutkimuksen, jonka tavoitteena oli testata kyselylomakkeessa käyttämiämme mittareita ruokailusta ja syömiskäyttäytymisestä. Validointitutkimuksen avulla selvitimme, kuinka hyvin mittarimme mittaa niitä asioita, joita niiden on tarkoitettu mittaavan ja kuinka pysyviä tutkimustulokset ovat. Validointitutkimus lisää merkittävästi jo kerätyn tutkimusaineiston laatua.

Kutsuimme tutkimukseen mukaan Uudenmaan eri kunnista yhteensä 1000 5-8-luokkalaista, jotka eivät olleet aiemmin osallistuneet Fin-HIT-tutkimukseen. Koska kyseessä oli validointitutkimus, aineistoa kerättiin kahdesti. Tutkimus toteutettiin kouluissa koulupäivän aikana kahtena eri ajankohtana. Osallistujat vastasivat kyselylomakkeeseen, joka sisälsi kysymyksiä ruokailuun ja syömiskäyttäytymiseen liittyen, ja sen lisäksi kenttätyöntekijät mittasivat osallistujen painon, pituuden ja vyötärönympäryksen.

Aineistosta kirjoitettu tieteellinen artikkeli on julkaistu ja voit lukea sen täältä.

Kiitämme kaikkia tutkimukseen osallistuneita lapsia ja heidän perheitään sekä opettajia ja muuta koulujen henkilökuntaa tutkimuksen mahdollistamisesta!

Haluatko lisää tietoa validointitutkimuksesta? Ole meihin yhteydessä!

Nuoren kyselylomake