Validointitutkimus 2017

Syksyn 2017 aikana toteutamme validointitutkimuksen, jonka tavoitteena on testata kyselylomakkeessa käyttämiämme mittareita ruokailusta ja syömiskäyttäytymisestä. Validointitutkimuksen avulla voimme selvittää, kuinka hyvin mittarimme mittaa niitä asioita, joita niiden on tarkoitettu mittaavan ja kuinka pysyviä tutkimustulokset ovat. Validointitutkimus lisää merkittävästi jo kerätyn tutkimusaineiston laatua.

Kutsumme tutkimukseen mukaan Uudenmaan eri kunnista yhteensä 1000 5-8-luokkalaista, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet Fin-HIT-tutkimukseen. Koska kyseessä on validointitutkimus, aineistoa kerätään kahdesti. Tutkimus toteutetaan kouluissa koulupäivän aikana kahtena eri ajankohtana.

Osallistuminen tapahtuu seuraavasti:

1) Tutkimuksen esittely kouluissa:

Tulemme kouluun kertomaan tutkimuksesta ja jakamaan tutkimuskutsut, jotka sisältävät suostumuslomakkeet. Tutustu tutkimusmateriaaliin ja täytä ja palauta saamasi suostumuslomake kahden viikon sisällä tutkimuskeskukseen kutsun mukana olevassa vastauslähetyskuoressa.

2) Ensimmäinen aineistonkeruu:

Ensimmäisenä aineistonkeruupäivänä vastaat kyselylomakkeeseen (10-15 minuuttia) ja sinulta mitataan pituus, paino ja vyötärönympärys yksin tai pareittain.

3) Toinen aineistonkeruu:

4-6 viikkoa ensimmäisen aineistonkeruun jälkeen vastaat kyselylomakkeeseen uudelleen (10-15 minuuttia). Sinua ei mitata toista kertaa.

Validointitutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Haluatko lisää tietoa validointitutkimuksesta? Ole meihin yhteydessä!