Fin-HIT – Hälsa i Tonåren

är en av de största vetenskapliga undersökningarna om barns och ungas hälsa i Finland. Mer än 10 000 barn har deltagit i undersökningen. Fin-HIT genomförs av Folkhälsans forskningscentrum i samarbete med bland annat Helsingfors universitet.