Aktuellt

God Jul!

 20.12.2016  Nina

Första uppföljningen som vi har genomfört under de sista två åren har nu kommit till slut. Över 5000 hushåll deltog i uppföljningen. Vi är jätteglada över resultaten, tack till er alla som deltog!

Ni har möjlighet att besvara på frågeformulären på adressen www.finhit.fi/login ända till den 15.1. varefter frågeformulären kommer att stängas. Om du inte hann att besvara på formulären innan de stängdes kan du ändå vara i kontakt med oss efteråt.

Vi kommer också att förnya våra webbsidor nästa år. Välkommen att besöka våra förnyade sidor sen när de är färdiga!

Vi önskar er alla God Jul!

Fin-HIT-gruppen,

Elisabete, Trine, Sabina, Nina, Sajan, Jannina och Rejane


Nu bjuds de sista deltagarna in till den första uppföljningen!

 18.8.2016  Nina

Under det senaste året har vi bjudit in många hushåll till den första uppföljningen. Nu är det dags att starta det sista skedet. I början av september kommer ca 3300 hushåll främst från Uleåborgsregionen att få inbjudan, i form av en liten låda, på posten. Kom ihåg att följa med din post! Här kan du läsa hur det går att delta i uppföljningen.

Trevlig början på hösten och välkommen med!


Somriga hälsningar!

 01.07.2016  Nina

BlommorUnder våren har vi genomfört andra skedet av uppföljningsundersökningen, till vilken vi bjöd in 3700 hushåll. Stort tack till alla hushåll som deltog i uppföljningen under våren! Vi är glada över mängden av forskningsdata som har returnerats till oss. Det är möjligt att besvara frågeformuläret ända tills den 31.7.

Uppföljningens tredje och sista skede börjar på hösten. Då bjuder vi in hushåll som deltagit under året 2014, bland annat från Uleåborgsregionen.

Snart börjar vi sommarsemestern och återkommer nästa gång i augusti. Under tiden kan du dock alltid skicka oss epost eller meddelanden t.ex. via kontaktformuläret.

Fin-HIT-gruppen önskar alla en trevlig sommar!

Elisabete, Trine, Nina, Sabina, Rejane, Jannina, Sajan ja Jesper


Trevlig början på våren från Fin-HIT undersökningen!

 23.03.2016  Nina

Snart är det dags att fortsätta uppföljningen, vars första del vi påbörjade på hösten.

Vi är glada att över 2000 hushåll deltog i uppföljningen på hösten. Ett varmt tack till er alla som deltog! Det är ett mycket fint resultat!

Under början av året har vi nu gått genom forskningsdatat som returnerades till oss och förberett oss för uppföljningen som vi kommer att genomföra detta år. Eftersom det finns många hushåll kvar att bjuda in kommer vi att genomföra uppföljningen i tre olika delar, den första gjordes under hösten 2015, och de två andra görs under våren respektive hösten 2016.

2016_03_22_Picture_spring

De 3700 hushåll som bjuds in nu under våren kommer att få sin inbjudan i början av april.

Här kan du läsa mera om vad det betyder att delta i uppföljningen. Du får också gärna kontakta oss!

Vi har också inlett arbetet med att analysera forskningsmaterialet från undersökningens första del 2011-2014, mer information om resultat kommer under våren.

Välkommen med!

Hälsningar,

Nina

 


Julhälsningar från Fin-HIT-gruppen!

 23.12.2015  Nina

Tack till alla deltagare för alla e-postmeddelanden och samtal under hösten. Det har varit väldigt roligt att ni har varit så aktiva och intresserade av uppföljningen. Vi återkommer i början av nästa år med de preliminära resultaten samt med annan aktuell information. Nu tar Fin-HIT-gruppen julledigt.

VI önskar er alla God Jul och Gott Nytt År 2016!

Elisabete, Trine, Nina, Sabina, Catharina, Stephanie, Sajan ja Jesper


Trevlig början på advent!

 09.12.2015

Vi vill börja med att tacka alla som hittills deltagit i undersökningen. Forskningsmaterialet vi samlar in är unikt i Finland. Att kunna kombinera biologiskt material (salivprov) med information från frågeformulär, länka dessa till nationella hälsoregister, och få följa upp deltagare över en längre tid är väldigt värdefullt inom forskningsvärlden. Utan er deltagare vore detta inte möjligt. Så ett varmt tack till er alla.

Det är känt att övervikt (men också undervikt) är en riskfaktor för uppkomst av olika sjukdomar i vuxen ålder. Fin-HIT-undersökningens viktigaste syfte är därför att bättre förstå hur olika faktorer samverkar på långsikt vid viktutveckling. Den mentala hälsan, matvanor, livsstil och gener är nära kopplade till viktutveckling så Fin-HIT täcker många viktiga områden. Fin-HIT undersöker också samband mellan bakterier i saliven och vikt, vilket är ett nytt sätt att undersöka vikt i Finland.

I mitten av oktober ordnades World Obesity Day, fritt översatt en global fetmadag. Övervikt och fetma är globala problem och dessa behöver få uppmärksamhet och synlighet i media. Enligt World Obesity Federation, organisationen bakom arrangemanget, kommer 2,7 miljarder vuxna personer att vara överviktiga år 2025 om nuvarande utveckling fortsätter. Detta är oroande eftersom övervikt i många fall försämrar människors livskvalitet, orsakar sjukdomar och leder till stora samhällskostnader.

Vår undersökning har en viktig roll i att skapa både mer information och förståelse om vilka faktorer som bidrar till övervikt och viktrelaterade följdsjukdomar.

 

Forskningsledare Elisabete Weiderpass Vainio
Administrativ ledare Sabina Simola-Ström

_mg_0271fix - Copy

 

 

 

 

 

 


 Mikrober och hälsan

 21.10.2015  Nina

Ett av de första och mest aktuella projekten inom Fin-HIT-undersökningen handlar om mikrober och viktutveckling. Sajan, som jobbar som bioinformatiker i forskningsgruppen, berättar kort om projektet här nedan.

100 biljoner nyttiga mikrober är utspridda i och på människokroppen. Det låter mycket, eller hur? I själva verket finns det tio gånger mer mikrober, främst bakterier, än människoceller i och på kroppen.

I kroppen borde det finnas ett mångsidigt så kallat mikrobiom eftersom det bidrar till att upprätthålla hälsan. Med mikrobiom avses det samhälle av mikrober som finns i och på en människas kropp. De nyttiga mikroberna håller oss friska genom att spjälka näringen och skydda oss mot skadliga mikrober.

Både miljö och arvsanlag kan inverka på hur mikrobiomet formas. Livsstil, så som kost och motion, påverkar möjligtvis salivens mikrobiom, men vi behöver mera information på det här området.

Syftet med Fin-HIT-mikrobiomprojektet är att utreda om det finns ett samband mellan salivens mikrober och motion, kost och viktutveckling. På lång sikt är frågan om man kan, med hjälp av saliven, upptäcka personer som har förhöjd risk för över- eller undervikt.

För att undersöka dessa frågor har vi extraherat DNA från salivproven som vi samlat från våra deltagare. Från dessa prover har vi vidare analyserat bakteriernas DNA. För tillfället analyserar vi 1000 slumpmässigt valda prover tillsammans med frågeformulärssvar.

Det här är en av de första undersökningarna på området i så här stor omfattning. De första resultaten väntas nästa vår.


Tack till alla som redan deltagit i uppföljningen!

 08.10.2015  Nina

Vi är väldigt glada över allt material som skickats till oss. Vi har redan tagit emot flera hundra lådor till forskningscentret. Under de närmaste dagarna skickar vi de första påminnelserna till dem som inte ännu har svarat. Om du får en påminnelse trots att du redan har deltagit, kan du ignorera påminnelsen. Det kan hända att din låda ännu är på väg eller att vi inte ännu hunnit behandla den.

Om du har frågor gällande deltagandet kan du skicka ett meddelande t.ex. via kontaktformuläret.

Fin-HIT-forskningsgruppen önskar en god fortsättning på hösten!


  Trevlig början på hösten från Fin-HIT-undersökningen!

 27.8.2015  Nina

Det är mycket på gång i forskningsgruppen. Under hösten gör vi äntligen de första analyserna av forskningsdatat och planerar och skriver undersökningens första artiklar.

Eftersom vi har över 10 000 deltagare i undersökningen har det tagit mycket tid att få in all forskningsdata i databaserna. Det finns ännu lite data som måste gås genom men vi hoppas att få databaserna färdiga före jul. Vi informerar här på webben om de första publikationerna sen när de blir aktuella.

Nu väntar jag ivrigt på att den första uppföljningen ska börja. Under våren och sommaren har jag bland annat skrivit informationsmaterialet och planerat innehållet i lådan ni kommer att få per post. Under sommaren har vårt postningsföretag tryckt material och packat lådorna.

Snart är det dags att skicka iväg lådorna! Cirka 4000 hushåll får personliga inbjudningar per post i september. Inbjudningen innehåller allt ni behöver för att delta. Under augusti förbereder vi oss ännu så bra som möjligt tills forskningsdatat börjar att returneras till oss.

Här kan du kolla vem som jobbar i Fin-HITs forskningsgrupp!

Under Uppföljning 2015 kan du läsa mera om vad det betyder att delta i uppföljningen. Du får också gärna kontakta oss!

Välkommen med!

Nina

IMG_1632pienempi2


 Glad sommar!

 Publicerat 5.6.2015

Som bäst har vi en paus i datainsamlingen. I stället har vi under vintern och våren arbetat med databasen och planerat undersökningens uppföljning. Efter sommarsemestern är det nämligen dags att bjuda in de första deltagarna i Fin-HIT-undersökningen till uppföljningen. Vi skickar ut inbjudningsbreven i september.

Nu passar vi också på att skicka påminnelsebrev till alla vårdnadshavare i Uleåborgs-regionen som inte ännu har besvarat frågeformuläret. Observera att dessa vårdnadshavare har möjlighet att besvara frågeformuläret ända till den 30.6, varefter webbsidorna tillfälligt stängs för uppdatering och uppfräschning. Välkommen att besöka våra förnyade sidor på hösten!

Vi hörs igen till hösten!

Ha en skön och avkopplande sommar önskar Elisabete, Trine, Catharina, Stephanie, Linda, Sabina, Nina, Jesper och Sajan


God Jul och Gott Nytt År!

 Publicerat 18.12.2014

Fin-HIT-undersökningen har under hösten genomförts i skolor i Uleåborg, Kempele, Tyrnävä, Liminka och Ii. Under fyra månader genomfördes datainsamlingen i över 370 klasser i området, och nästan 8000 barn bjöds in för att delta. Vi vill tacka alla barn och vårdnadshavare som deltagit i undersökningen samt skolpersonal.

Fin-HIT avslutar datainsamlingen för undersökningen första skede

Datainsamlingen till undersökningens första skede avslutas nu i december, 2014. Under 2015 kommer vi att färdigställa våra databaser, göra de första analyserna, samt inleda planeringen av den första uppföljningsundersökningen. Vårdnadshavare som bjudits in till undersökningen under åren 2013-2014 kommer att tom. juni 2015 kunna svara på frågeformuläret här på vår webbplats.

I fortsättningen kommer vi att publicera aktuella nyheter här på webben, samt uppdatera om hur undersökningen framskrider.

Vi vill tacka alla barn och vårdnadshavare som deltagit i undersökningen under åren 2011-2014. Vi vill också tacka all skolpersonal som gjort genomförandet av undersökningen i skolmiljö möjligt. Vårt stora tack går också till alla fältarbetare som arbetat för projektet under åren samt till övriga kolleger och samarbetspartners.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

Elisabete, Trine, Kaarina, Catharina, Stephanie, Linda, Katariina, Sabina, Nina och Jesper


Trevlig början på hösten

 Publicerat 28.8.2014

Nu har vi kommit i gång med Fin-HIT-undersökningen i Uleåborg och de första skolbesöken ha redan gjorts. Hör av dig om du undrar något, t.ex. genom att skriva din fråga här. Glöm inte att skriva ditt namn och din e-post om du vill att vi svarar.

Hösthälsningar
Sabina på Fin-HIT-undersökningen

fw_oulu

Våra fältarbetare i Uleåborg under hösten 2014:
bakre raden fr. v.: Lotta, Annika, Helga, Jori-Matti, Asta
främre raden fr.v.: Timo, Heta och Annu


Soliga sommarhälsningar från Fin-HIT!

 Publicerat 17.6.2014

Under våren genomfördes Fin-HIT i Kuopio, Siilinjärvi och Lapinlahti och ungefär 1560 barn deltog i undersökningen. Vi tackar alla deltagande barn och vårdnadshavare!

Efter sommaren fortsätter undersökningen till Uleåborg med omnejd, där vår personal kommer att besöka skolor ända fram till jul.

Fin-HIT-forskningsgruppen önskar er alla en riktig skön sommar! Vi ses igen i augusti!

Sommar


Trevlig början på våren från Fin-HIT-undersökningen!

 Publicerat 25.4.2014

Under januari och februari pågick rekrytering av deltagare till Fin-HIT-undersökningen i bl.a. Riihimäki, Kyrkslätt, Mäntsälä och Vanda samt i Jyväskylä med närkommuner. För tillfället pågår undersökningen i Kuopio med närkommuner där vi stannar ändå till slutet av maj. Hittills har redan över 6800 barn deltagit i undersökningen.

Höstens planering är redan i full gång och vi kommer att dela ut inbjudningar till 2. – 5. klassare i Uleåborg 5.5.-9.5. (v. 19) bl.a. i följande skolor: Lintulammen koulu, Kastellin koulu, Paulaharjun koulu, Tiuran koulu, Terva-Toppilan koulu, Teuvo Pakkalan koulu, Hintan koulu och Oulun kristillinen koulu. Undersökningen i Uleåborg börjar sedan efter sommarlovet.

Ett stort tack till alla barn och föräldrar som redan deltagit! Kontakta oss gärna till exempel här kontaktformuläret om du undrar över något!

Vi önskar er en riktigt trevlig vår!

IMG_0071

Våra fältarbetare i Kuopio under våren 2014:
bakre raden fr. v.: Laura, Jannina, Susanne, Katriina, Salla, Katariina och Siniriikka
främre raden fr.v.: Katarina och Reetta